Kullanım Koşulları

ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Sözleşme (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş bir şirket olan ve genel merkezi Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Polat İş Merkezi 87/6 Şişli İstanbul adresinde bulunan Günışığı Kitaplığı Yayıncılık A.Ş.’nin (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) sahip olduğu ve yönettiği https://en.gunisigikitapligi.com/ adresli internet sitesinin (bundan böyle “Web Sitesi” veya sadece “Site” olarak anılacaktır) ve bu Site’de sunulan hizmetlerin kullanılmasına ilişkin hüküm ve şartları düzenlemek üzere Site’ye üye olan ve Site’yi kullanan internet kullanıcısının (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) bilgi, onay ve kabulüne sunulmak üzere hazırlanmıştır.

LÜTFEN WEB SİTESİ’Nİ KULLANMADAN VE WEB SİTESİ’NE ÜYE OLMADAN ÖNCE AŞAĞIDA YAZILI OLAN KULLANIM ŞARTLARINI ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ.

Aşağıda yer alan hüküm ve şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Web Sitesi’ni kullanmayınız. Site’yi kullanmanız ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız aşağıda yazılı hüküm ve şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Şirket aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme, güncelleme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Web Sitesi’nin Üye tarafından kullanılmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı hüküm ve şartları içeren elektronik bir sözleşmedir.

İşbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlar, Web Sitesi’nin herkes için uygun, güvenilir ve süreklilik arz eden şekilde çalışmasını sağlamak için düzenlenmiştir. Şirket bu amaç doğrultusunda işbu Sözleşme’yi her zaman önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Web Sitesi’nde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda Şirket, güncel hüküm ve şartları yeni tarih güncellemesi ile ve aynı link altında Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde ise elektronik posta ile (ancak, bu yönde bir zorunluluk bulunmamaktadır) Üye’ye bildirecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme hüküm ve şartları, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olacaktır.

İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 3 – SİTE KULLANIM, GÜVENLİK VE ÜYELİK KOŞULLARI

3.1. WEB SİTESİ

3.1.1. Web Sitesi, internet üzerinden basılı ve elektronik (sesli ve basılı olmayan elektronik formatlar dahil olmak üzere) formatlarda kitap ve benzeri eserlerin ticaretini yapan bir platformdur.

3.1.2. Şirket, Üye’ye daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin Web Sitesi’nde iyileştirme ve geliştirmeler yapabilir ve bu nedenle Web Sitesi’ni geçici olarak kullanıma kapatabilir. Üye, Web Sitesi’nin herhangi bir şekilde kullanımından veya bir arıza sonucu geçici olarak kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Şirket’ten hiçbir şekilde tazminat talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.1.3. Web Sitesi’nde, hizmetlerden daha verimli ve etkin bir şekilde yararlanılmasının sağlanması, yaşanan arıza veya sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla Tanımlama Bilgisi (çerez/cookie) teknolojisi kullanılabilir. Böyle bir durumda, Site’de ayrı bir bildirim de yapılacaktır. Üye, tanımlama bilgilerinin cihazlarına yüklenmesine işbu Sözleşme ile peşinen ve önceden onay vermiş bulunmaktadır.

3.1.4. Web Sitesi’nin çeşitli yerlerinde ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan Üye peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.1.5. Şirket, Üye’nin işbu Sözleşme konusu hizmetlerden, 3.1.2. Madde saklı kalmak kaydıyla, her zaman düzenli şekilde yararlanması için azami çabayı göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ancak, Şirket, Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz çalışacağını ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi’nin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar doğuracağını hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. 

3.1.6. Şirket, Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgiler dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar ve 3.1.7. Madde’de belirtilen durumlar hariç hiçbir gerçek ve tüzel özel veya idari kurum ve kuruluş ile paylaşılmayacağını, bu bilgileri gizli şekilde saklayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin Web Sitesi’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimleri içinde olduğunun ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, herhangi bir Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Şirket ilgili Üye’nin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 

3.1.7. Web Sitesi’ni kullanan Üye’nin birtakım bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar, İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi gibi) söz konusu Üye’ye daha iyi hizmet edebilmek ve Web Sitesi’ni geliştirmek amacı ile takip edilebilir. Elde edilen bilgiler, ender olarak, gizlilik prensiplerine ve ilgili kanun ve yönetmeliklere bağlı kalmak kaydıyla, Üye’nin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla kullanılabilir ve reklam, araştırma vb. konularda Şirket’in işbirliği içinde çalıştığı çözüm ortakları ile paylaşılabilir. Burada amaç, Web Sitesi’nin Üye’nin istediği özelliklerde olmasını ve Web Sitesi’nin geliştirilmesini ve zenginleştirilmesini sağlamaktır.

3.1.8. Şirket, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üye’nin üyelik ile bağlı olan tüm bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak serbestçe kullanma hakkına sahiptir.

3.1.9. Şirket, Web sitesi ya da Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili olarak, bir üyenin, herhangi bir üçüncü şahsın, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

3.1.10. Şirket, Web Sitesi’nin işletiminden veya işbu Sözleşme hüküm ve koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

3.1.11. Şirket, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Üye, Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten maddi veya manevi tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.1.12. Üye, yürürlükte bulunan mevzuat ve Şirket’in kabul ettiği veya edeceği kural ve uygulamalar kapsamında Şirket ve iştiraklerince kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına peşinen izin vermiştir. Üye, Web Sitesi’ne üye olurken veya Web Sitesi’ni kullanırken sunduğu kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Şirket ve iştirakleri ile paylaşılmasına, Şirket ve iştirakleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Şirket ve iştirakleri ile paylaşılmasına, bunlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye aksini bildirmediği sürece Şirket ve iştiraklerinin kendisi ile internet, telefon veya SMS yoluyla irtibata geçmesine izin vermektedir. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle Şirket’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını ve Şirket ve iştiraklerini hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYELİK

3.2.1. Web Sitesi herkese açık olup, üyelik esasına göre faaliyet göstermektedir. Web Sitesi’ne Üye olmak için herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Üye kendisi tarafından üyelik sırasında verilen bilgi veya beyanların doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanların doğruluğunun sorumluluğu Üye’ye aittir. Şirket her zaman Web Sitesi’nde yer alan üyelik formundaki bilgilere ek olarak bir takım bilgi veya belgeler talep edebilir.

3.2.2. Üye, Site kullanım haklarını, kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Şirket, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için ilgili Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

3.2.3. Şirket’in hiçbir Üye’yi kabul etme veya Web Sitesi’nde Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Şirket dilediği zaman herhangi bir Üye’yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan men etme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, aşağıdaki yazılı durumlarda, Web Sitesi’nin yönetimi herhangi bir Üye’nin Site kullanımını engelleyebilir ve Şirket aşağıdaki eylemlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında (hukuki ve/veya cezai yönde) kanuni haklarını kullanabilir:

1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi veya sunulması,
2. Web Sitesi’nin ve Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerin, işbu Sözleşme’ye veya Web Sitesi’nin amacına aykırı olarak kullanılması,
3. Web Sitesi’nde yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak ticari veya ticari olmayan farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması,
4. Üye’ye verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması; internet ortamında bir başkasının IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı ve sair bilgilerinin kullanılması, diğer bir üyenin özel bilgilerine (kredi kartı bilgileri vb.) izinsiz olarak ulaşılması ve/veya bunların kullanılması, diğer bir üyenin ve üçüncü kişinin fikri ve telif haklarına tecavüz edilmesi,
5. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların (spam, virus, truva atı, vb.) kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve Üye bilgilerinin izinsiz alınması, silinmesi, değiştirilmesi,
6. Site’deki hizmet sunma ve satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanılarak Site’ye zarar verilmesi, haksız bir menfaat sağlanması, tekrarlanan uygulamalar yapılması, gerçeğe uymayan fiillerde bulunulması,
7. Site ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı herhangi bir eylem gerçekleştirilmesi,
8. Site veya Şirket’in imajı ve itibarını zedeleyecek, faaliyetlerini töhmet altında bırakacak eylemlerin gerçekleştirilmesi,
9.İşbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı hareket edilmesi.

3.2.4. Üye, Web Sitesi’ni kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket’in Web Sitesi’nde sunulan hizmetlere ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere harfiyen uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

3.2.5. Şirket, Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı – kanunun izin verdiği ölçüde – silip silmemekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak, bu kayıtlar yine gizlilik prensipleri ve ilgili kanunlara uygun şekilde tutulacak ve saklanacaktır.

3.2.6. Web Sitesi kapsamında Şirket ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üye’nin kendi sorumluluğundadır ve Şirket tarafından da tavsiye edilmektedir. Mesajların ve ilgili kayıtların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

3.2.7. Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan yorum, fikir ve düşünceler, tamamen Üye’nin kendi kişisel görüşleridir ve münhasıran Üye’yi bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in Üye’nin beyan edeceği yorum, fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği yorum, fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 4 – FİKRİ MÜLKİYET

Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı her türlü içerik kişisel kullanım içindir. Web Sitesi’nde içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, kodların, seslerin, ticari bilgilerin, know-how ve Şirket ve/veya Web sitesi ile diğer ilgili her türlü belge ve bilginin her hakkı saklıdır. Şirket bu belge ve bilgilere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Aksi belirtilmedikçe bunlar Üye veya üçüncü kişiler tarafından ticari ya da diğer farklı amaçlarla kullanılamaz, izinsiz bir şekilde kaynak gösterilemez ve kopyalanamaz. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bu şartları ihlal edenler, bu ihlallerinden dolayı Şirket’in herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Web Sitesi’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Şirket’e ait olan yazılımların izinsiz kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Web Sitesi’nde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu hakların Üye tarafından izinsiz kullanılması, kopyalanması veya kaynak gösterilmesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zarar ihlalde bulunan Üye tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5 – GİZLİLİK

Şirket, Üye’nin sunmuş olduğu aşağıda tanımlanan Gizli Bilgileri, Gizlilik Sözleşmesi’nde açıkça izin verildiği haller veya yasal zorunluluk olduğu durumlar dışında, hiçbir gerçek ve tüzel özel veya idari kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı, söz konusu Gizli Bilgileri bu kişilere ifşa etmemeyi ve bunların erişimine sunmamayı, bu Gizli Bilgileri işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlar dışında kullanmamayı, kullandırtmamayı ve çalışan, danışman, temsilci ve iştiraklerinin de bu yükümlülüğe uymasını sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

“Gizli Bilgi” Üye’nin ad ve soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, ev/iş adresi, telefon numaraları, e-posta adresi gibi Üye’yi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi ile alışveriş geçmişi, alışveriş tercihleri, tüketici davranış bilgileri, teknik kullanım bilgileri ve Şirket ile yapılan yazışmaları ifade etmektedir.

Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu Sözleşme’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ’Nİ LÜTFEN OKUYUNUZ.

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulh yoluyla halletmeye gayret ederler. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek ve sulh yoluyla halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Şirket’in ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Şirket tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir. Üyelik hesabını iptal etmek için Üye’nin Şirket’e bir fesih bildirimi (internet veya telefon yoluyla) göndermesi gerekmektedir. Bu durumda Üye’nin hesabı en geç 7 gün içinde kapatılacaktır.

Şirket, üyelik bilgilerinde belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve/veya işbu Sözleşme’yi dilediği zaman, sebep gösterme zorunluluğu ve tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEP

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmemek nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, internet sitesinin idari veya mahkeme kararı ile kapatılması ve kötü hava koşulları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa üç gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Şirket tarafından, Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin, elektronik postanın Şirket tarafından yollanmasından bir gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlarını tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Şirket tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Taraflar’dan her biri, toplam on bir maddeden ibaret olan işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde işbu Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

Scroll to Top