Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı

GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş bir şirket olan ve genel merkezi Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Polat İş Merkezi 87/6 Şişli İstanbul adresinde bulunan Günışığı Kitaplığı Yayıncılık A.Ş. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır), sahip olduğu ve yönettiği https://en.gunisigikitapligi.com/ adresli internet sitesi üzerinden (bundan böyle “Web Sitesi” veya sadece “Site” olarak anılacaktır) kullanıcıların sunmuş oldukları aşağıda tanımlanan Gizli Bilgileri, işbu Sözleşme’de açıkça izin verildiği haller veya yasal zorunluluk olduğu durumlar dışında, hiçbir gerçek ve tüzel özel veya idari kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı, söz konusu Gizli Bilgileri bu kişilere ifşa etmemeyi ve bunların erişimine sunmamayı, bu Gizli Bilgileri işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlar dışında kullanmamayı, kullandırtmamayı ve çalışan, danışman, temsilci ve iştiraklerinin de bu yükümlülüğe uymasını sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

GİZLİ BİLGİ TANIMI 

İşbu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında “Gizli Bilgi” kullanıcıların ad ve soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, ev/iş adresi, telefon numaraları, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi ile alışveriş geçmişi, alışveriş tercihleri, tüketici davranış bilgileri, teknik kullanım bilgileri ve Şirket ile yapılan yazışmaları ifade etmektedir.

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Çerezler, internet sayfaları arasında etkin bir şekilde geçiş yapmanızı sağlamak; internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak; tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamları içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek; genel olarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve iyileştirmek; internet sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek ve internet sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra, çerezler; hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek ve/veya gelecekte internet sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.

İSTİSNALAR

1. Web Sitesi’ni kullanan kullanıcın birtakım Gizli Bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar, İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi gibi) söz konusu kullanıcıya daha iyi hizmet edebilmek ve Web Sitesi’ni geliştirmek amacı ile takip edilebilir. Elde edilen bu Gizli Bilgiler, ender olarak, gizlilik prensiplerine ve ilgili kanun ve yönetmeliklere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcın özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla kullanılabilir ve reklam, araştırma vb. konularda Şirket’in işbirliği içinde çalıştığı çözüm ortakları ile paylaşılabilir. Burada amaç, Web Sitesi’nin kullanıcının istediği özelliklerde olmasını, Web Sitesi’nin geliştirilmesini ve zenginleştirilmesini sağlamaktır.
2. Şirket, kullanıcıların Web Sitesi’ne üye olurken veya Web Sitesi’ni kullanırken sunduğu Gizli Bilgileri Satıcı’ya ait olan ve/veya Satıcı’nın iştiraki olan ya da Satıcı’nın belirleyeceği diğer internet siteleri veya şirketlerle, kullanıcılardan başkaca ön izin almaksızın bilgilendirme, promosyon, üyelik, pazarlama ve/veya reklam amacıyla paylaşabilir, bu bilgileri kayda alabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklayabilir, gerekli görülen hallerde güncelleyebilir ve sair şekillerde kullanabilir.
3. Şirket, kullanıcıların Gizli Bilgileri’ni kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak serbestçe kullanma hakkına sahiptir.
4. Şirket Web sitesinin ve hizmetlerinin kullanımı sırasında, internet servis sağlayıcınızın adı, IP adresleri ve gezindiğiniz sayfalar gibi, erişim verileri toplanır. Bu bilgiler Şirket’in tabi olduğu ve web sitesine giren web sitesinin alt yapısının sağlanması, istatistiki incelemeler yapılması ve Şirket ile ilgili tanıtımların daha doğru hedeflere yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanımınıza ilişkin bilgiler toplamak ve bu bilgileri site fonksiyonlarını sağlama, site altyapısını yönetme ve pazarlama amaçlarıyla kullanmak üzere Şirket veya diğer hizmet sağlayıcılara ait çerezler (küçük boyutlu dosyalar) ve işaretçiler kullanılır.
5. Şirket,
a. Kullanıcı tarafından paylaşılmadan önce Şirket’in kendi bilgisi dahilinde olan,
b. Kullanıcı tarafından açık yazılı izin verilen veya Gizli Bilgi kapsamına girmediği belirtilen,
c. Kendisi tarafından geliştirilen,
d. Kamunun bilgisi dahilinde olan veya
e. Kanun gereği veya idari ya da adli makamların talimatı doğrultusunda açıklanması zorunlu olan bilgiler bakımından
işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olmayacaktır.
6. Her Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

Scroll to Top